12.03.2008

Aku Tuntas Mak

Jika
Andai
Dan apabila
Saat logika hidup tanpa peranan menumbuk batas

Mencapai titik-titik yang kaku
Melontarkan kecendrungan mengakhiri perjalanan
Berhenti dalam garis gagal yang menjadi buaian proses panjang tanpa nilai
Dosa apa yang telah aku hamili hingga melahirkan janin pasrah

Tuhan
Aku takut
Sebentuk kecewa telah menampakkan diri
Angkuh berdiri di depanku menjadi bayangan ku sendiri

Aku pulang mak
Lagi-lagi dengan ketuntasan hidup
Sambut aku lagi
Yang telah kalah telak tanpa apa-apa.

Tidak ada komentar: